Kalite Politikamız
Kalite Politikamız

•Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 

•İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi, 

•Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 

•Müşteri beklentilerine uygun, yüksek kalitede ürünler sunmak,

•Ürünün siparişinden teslimine kadar olan tüm faaliyetleri, sürekli gelişimi ve müşteri memnuniyetini esas alacak şekilde gerçekleştirmek,

•Tüm çalışanlarımızın şirket hedeflerine ulaşılmasında kendi katkılarını algılamalarını sağlamak, bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek, şirket genelinde güvenli, huzurlu ve adil bir çalışma ortamı oluşturmak,

•Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynak tüketim ve kayıplarını en aza indirebilmek için etkin, verimli ve yalın bir çalışma ortamı yaratmak,

•Tedarikçilerimizin gelişiminin, şirketin gelişimine direkt etkisini dikkate alarak karşılıklı faydaya ve geliştirmeye dayalı ilişkiler kurmak,

•İnsana ve çevreye saygılı, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymak, faaliyet ve hizmetlerimizde mevcut risklerin ortadan kaldırılmasına ve azaltılmasına öncelik vermek,

•Sosyal sorumluluk anlayışıyla, toplumun refahının gelişimine fayda sağlayacak faaliyet ve uygulamalara kaynakların elverdiği ölçüde destek olmaktır.