logo icon

İK Felsefemiz

Alanında lider Rodrunner, binek ve hafif ticari araçlar için süspansiyon ve direksiyon parçaları üretiminde yenileme pazarında Avrupa’nın en büyük üreticisi olarak; rotil, rot başı, rot mili, alüminyum ve çelik dövme rotilli kol, sac salıncak, Z-rot ve burç ürün gruplarını Türkiye başta olmak üzere İspanya, Hindistan ve Çin’de bulunan üretim ve dağıtım merkezlerinden tüm dünyaya ulaştırmaktadır.

Otomotiv sektöründe “müşteri memnuniyeti” ilkesi ile başarısını sağlamlaştıran Rodrunner İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas alarak prensiplerini korumaktadır. Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanlara ait olduğuna inanmakta ve çalışanlarını en değerli varlığı olarak görmektedir.

Rodrunner; müşteri memnuniyeti başta olmak üzere güven ve sağlıklı iletişim alanlarında da lider konumdadır.  Otomotiv sektöründe öncü olarak, hem doğaya hem de müşteriye olan saygısını ve verdiği değeri göstermek adına çalışan ve üretimin her aşamasında şeffaflığını koruyan Rodrunner başarılarını sürdürmek için özenle çalışmaktadır.

Sektörde yakaladığı başarısını korumak için her zaman çalışmaya ve gelişmeye devam eden, ekibini de geliştirerek, gitgide büyüyen bir aile olan Rodrunner; 1992 senesinden beri edindiği tecrübeleri ileri teknoloji anlayışı ile harmanlayarak ürün gamını geliştirmektedir.

Yaratıcılığa ve Sürekli Gelişime İnanarak Yola Çıkıyoruz

Tüm İnsan Kaynakları politikalarımızı çağdaş, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem veren, çalışanların da ortak hedeflere katkı sağlayabildiği bir ortamda sürdürmekteyiz. Şirketin stratejik hedeflerini gerçekleştirirken, çalışanını da aile olarak gören ve kendilerinin gelişimine de olanak sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları politikalarımızın temel öğelerinden biri de çalışanlarının bireysel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu bilinçle amacımız ortak hedefler doğrultusunda, çalışanların mutluluğunu ve iş verimini arttıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak, sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmiş uluslararası standartlarda İnsan Kaynakları politikalarını uygulayarak, daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.

İnsan Kaynakları Stratejimiz

Kendi sektöründe yüksek standartta insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, Eşitlik Temel İlkesi ile eşit İnsan Kaynakları politikalarının belirlendiği ve herkesin çalışmak istediği ve gurur duyduğu bir şirket olmaktır.

Değerlerimiz:

Rodrunner Eşitlik Bildirgesi                                                

Rodrunner olarak en temel ilkemiz “#Daima Eşitlik”tir.

Tüm çalışanlarımıza eşitlik temel ilkesi ile davranır, tüm uygulamalarımızda eşitlik temelli yaklaşırız.

Eşit İnsan Kaynakları politikaları belirleyerek, fırsat eşitliğini tüm uygulamalarımızın temeline koyarız. 

Tüm çalışanlarımız için farklılık gözetmeksizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratırız.

 İstihdamda tek kriterin işe uygunluk olduğunu benimser, ayrım yapılmaksızın tüm adaylara eşit fırsat sağlarız.

Fırsat eşitliğine ait kriterleri, tüm politikalarımızda öz değerlendirmeler ile gözlem altında tutarız.

Eşit işe eşit ücret politikası ile hareket eder, ücret politikamızı her fırsatta denetleriz.

Çalışanlarımızın, eğitim ve kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli mekanizmaları kurar ve uygularız.

Şirket içi toplantılarımızda her bireye söz hakkı verir, paylaşılan her bilginin değerli olduğuna inanırız. 

İş yerinde ayrımcılığa karşı duruşumuzu, Etik Kurallarımızı klavuz alarak yürütürüz.

Tüm kademeler de (İcra kurulu dahil) Kadın çalışanların yer almasına özen gösterir, bu politikamızla sektörümüze ilham olmayı hedefleriz. 

 İş-yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz.

 Fırsat eşitliği ile ilgili kazanımlarımızla, şeffaf politikalar izleyerek, gelişmeleri iç ve dış iletişim kanallarımızla duyururuz.

 Toplumsal girişimler ve savunuculuk yoluyla, eşitliği her fırsatta geliştiririz. 

 Bu bildirgede yer alan hususların takibi için kurumumuzda bir liderlik ekibi oluşturur. Farklı şirketlere tecrübelerimiz ile ilgili mentörlük yaparız. 

Bildirgenin tüm etki alanımıza (paydaşlarımıza) yayılmasını sağlarız.

                                                                                   

Preloader Lütfen bekleyin
Yeni Ürünler
New items Yeni Ürünleri Görüntüle