logo icon

Kataforez

Avrupa’nın lideri Rodrunner; rotil, rotilli salıncak, rot mili, rot takımı, rot başı, rotilsiz salıncak, salıncak burcu, kauçuk grubu, denge kolu ve denge kolu burcu, tamir kiti, Z-rot, Z-rot kiti, sac salıncak, alüminyum ve çelik dövme rotilli kol gibi ürün gruplarında üretim yapmaktadır.

Rodrunner; kendi sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, doğaya ve çevreye karşı bilinçli davranarak, çevre kirliliğini engellemeyi hedeflemektedir. Çevre kirliliğini engellemenin yanı sıra doğanın korunması için çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren ve atıklardan doğan çevre kirliliğini engellemeye çalışan Rodrunner; doğal kaynakları etkili kullanılan teknolojiler kullanmaktadır.

Kataforez Nedir?

Kataforez boya kaplama; ‘‘Elektrokimyasal Boya Kaplama’’ metodu olup kendi içerisindeki kapalı devre geri kazanım süreçleri ile çevre dostu bir uygulamadır.

Toz ve yaş boya uygulamalarında; parça şekline bağlı boyama problemleri yaşanırken kataforez boya, parça geometrisinden bağımsız iç ve dış yüzeylerde aynı korozyon direncini oluşturur.

Rodrunner bünyesindeki kataforez hattı;  kendi kendini yıkayabilen tek kataforez hattı olma özelliğine sahiptir.

Cross Cut Test (Yolma Testi),  Impact Test (Darbe Testi), Salt Sprey Test (Sprey Tuz Korozyon Testi) testleri ile üretim kesintisiz takip edilmekte olup, korozyon testlerimizde alt sınır 720 saat kabul edilir.

Ürünlerimiz araçların görsel temas olmayan alt bölgesinde bulunmakta ve emniyet parçası olarak tanımlanmaktadır. Bu durum; güvenlik ve kalite adına, Rodrunner’ın müşterilerine karşı taşıdığı sorumluluğa yön vermektedir.

Bilindiği gibi süspansiyon parçaları anlık değişken kuvvetlere, olumsuz yol koşullarına (Yol tuzlamaları, yağmur suyu, taş darbeleri, muhtelif sürtünmeler vs.)  maruz kalarak çalışmaktadırlar. Bu sebeple Rodrunner; mamulünü sadece hammadde ve ölçüsel olarak standartlarda üretmeyi değil; kataforez boya kaplama uygulaması ile ürettiği mamulün kullanım ömrünü uzun kılmayı, kalitesini güvence altına almayı hedefler.

Kataforez Boya Su Bazlı Bir Boyadır.

Islak uygulama yapılan bir elektrokimyasal boya kaplama metodudur. Bu metot; korozyon ve darbeye karşı elektrostatik toz ve elektrostatik yaş boya gibi metotların çok üstünde performanslara sahiptir.

Kataforez hattı çoğunlukla kendi içerisinde kapalı devre dönen kimyasal tanklardan oluşur. Kendisini besleyen, kimyasal atık maddesini kesintisiz kontrol altında tutan yardımcı tesislere bütünleşmiş olarak çalışır. Bu sebeple kimyasal atık tüm uygulamalardan çok daha düşük orandadır. Hem işletim maliyeti hem kimyasal atık drenajının düşük oranda olması sistemi çevresel koşullara çok daha uygun ve cazip kılar. Boyama esnasında havada uçuşan, çalışma ortamını olumsuz kılan sarfiyat oluşturan boya kayıpları yoktur.

Kataforez Boya Kaplama

Kataforez hattı dört ana gruptan oluşur;

Yüzey Temizleme Grubu

Boyanın demir bağlantısını kurabilmesi için, yüzey temizliğinin son derece nitelikli yapılması gerekir. yağ alma ve durulama tanklarından oluşan bu grup parçanın üzerindeki yağ filmi kaynak tufalı toz vs. gibi olumsuz yapıların bertaraf edildiği gruptur.

Yüzey Hazırlama Grubu

ZnPO4 kristallerinin tutunması ve boyanın metal bağlantısının sağlanması için proseste yer alır. Aktivasyon tankı, ZnPO4 tankı ve DI su durulama tanklarından oluşur.

Boya Kaplama Grubu

Metal üstüne oluşturulan alt yapı sonrası, su bazlı boyanın uygulandığı gruptur. Boya tankı ve UF tanklarından oluşur.

Flash Off Ve Fırın (Boya Pişirme) Grubu

Boya içerisindeki sıvı yapının, gaz olarak boyadan uzaklaştırıldığı ve boyanın pişirilmesi sonrası katı hale geçmesinin sağlandığı gruptur.

Rodrunner Kataforez Hattı

Kimyasal buharlar scrubber uygulamasından geçirilir, buhardaki kimyasal madde yakalanır ve arıtma tesisine geri döndürülerek bertaraf edilir. Çevresel unsurlara uygun temizlenmiş baca gazı atmosfere salınır. Rodrunner kataforez hattında fırın egzoz bacasından ısı geri kazanımı yapılır, ısı geri kazanılarak çevresel faktörlere olumsuz etki engellenmiştir.

Kataforez hattında kullanılan askılar parçaların boya kaplanması esnasında boya almayacak şekilde geliştirilmiş olduğu için ek temizlik atıkları oluşturmamaktadır. Bu özelliği ile de diğer kataforez hatlarından farklı bir noktadadır. Tüm banyo parametrik değerleri kesintisiz takip edilmesi ve kayıt altında tutulması sebebi ile bu güne kadar geribildirimler hep olumlu olmuştur.

Test plakaları ürün üzerinde yapmış olduğumuz test çalışmalarında Cross cut (Yolma Testi) – Impact (Darbe Testi ) uygulamaları yapılmakta, 18µ – 20µ boya kaplama kalınlığı ve 720- 1000 saat arası Salt Test (Tuz Testi,) Boya Erozyonu (Korozyon) değerleri elde edilmektedir.

Bu test performansları; OEM değerlerini üstün yeterlilikte kapsamaktadır.

Preloader Lütfen bekleyin
Yeni Ürünler
New items Yeni Ürünleri Görüntüle